Home Contact
 
     
   
     
 
  Even voorstellen… Humanitas Almere

Humanitas Almere is een organisatie van goed opgeleide vrijwilligers die zich richt op de Almeerse gemeenschap waarin iedereen mee moet kunnen doen naar eigen kracht. Kernwaarden voor Humanitas zijn gelijk-waardigheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vraaggericht aanbod. Er wordt op een betrokken manier samengewerkt, ongeacht levensovertuiging, leeftijd of cultuur, waarbij het hervinden van de regie over het eigen leven centraal staat.
 
  De diverse projecten van Humanitas Almere:  
Activerend Huisbezoek
 
Begeleide Omgangsregeling
 
Doorstart
 
Gedetineerden-
bezoek
 
Home-Start
 
Jongeren in Rouw
 
Kinder-
vakantieweken
 
Levensboek
 
Match
 
Paraplu
 
Socrates Café
 
Steun bij Rouw
 
Thuisadministratie
 
Vriendschappelijk Huisbezoek